Planeta dla prawnuków
Zadbaj z nami o następne pokolenia. Zgłoś się i otrzymaj od 2000zł do 5000zł!
Co czeka przyszłe pokolenia?

Co czeka przyszłe pokolenia?

Walka ze zmianami klimatycznymi, to ważna sprawa, dla jedynie 17% Polaków i 22% Europejczyków. Największym problemem jest jednak, że zdecydowana większość Europejczyków zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, natomiast niewielu z nich czuje odpowiedzialność za następujące zmiany.

Wystarczy spojrzeć za okno, aby zauważyć, jak radykalne zmiany zachodzą w naszym środowisku. Wzrost poziomu mórz i oceanów, pożary, susze.

Większość naukowców potwierdza, że Ziemia ulega ociepleniu szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości, a to za sprawą ogromnych ilości gazów cieplarnianych, które ludzie emitują do atmosfery. Zalicza się tutaj spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu), jazdę samochodem i wycinkę lasów. Przy tak dużej ilości węgla zatrzymującego ciepło w atmosferze, od zmian nie będzie odwrotu. Ekstremalne susze, niszczycielskie pożary, masowe powodzie, śmiertelne huragany i powszechny głód, które obserwujemy coraz częściej, przestaną być anomaliami statystycznymi i będą bardziej przypominać wskaźniki sezonowe, równie regularne jak zmiana liści drzew.

Rządy ustaliły, że aby zapobiec najpoważniejszym skutkom zmian klimatu, należy ograniczyć wzrost
globalnej temperatury do mocno poniżej 2°C w stosunku do poziomu z czasów przedprzemysłowych (przed
rewolucją przemysłową). Naukowcy wierzą, że po przekroczeniu tej granicy ryzyko pojawienia się nieodwracalnych
i bardzo poważnych zmian dramatycznie wzrośnie. Państwa zgodziły się także, aby spróbować ograniczyć ocieplenie do 1,5°C , gdyż taki próg znacząco ograniczyłby ryzyko i wpływ wywierany przez zmiany klimatyczne.

Pokolenie Y oraz Z doświadczy skutków bezczynności poprzednich pokoleń, jak nikt przed nimi. Biorąc pod uwagę, że niektórzy z nich dożyją roku 2100, są to pokolenia, które zobaczą jak rafy koralowe znikną z powierzchni Ziemi, jak Arktyka będzie całkowicie wolna od lodu. Te pokolenia, doświadczą powszechnego głodu z powodu niepowodzeń rolnictwa i pustynnienia oraz społecznych i politycznych wstrząsów spowodowanych masowymi migracjami, konfliktami i załamaniami społecznymi spowodowanymi destabilizacją klimatu.

Największym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest zahamowanie pogłębiania się zmian klimatu. Istnieje wiele sposobów, aby uczynić nasz świat mniej energochłonnym i przyjaźniejszym, które możemy, a wręcz musimy wykorzystać. Oznacza to znalezienie rozwiązań, które pomogą nam zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Wpłynie to dobrze nie tylko na naszą planetę, ale także na nasze zdrowie (mniej zanieczyszczeń), bezpieczeństwo dostaw energii oraz wzrost gospodarczy, ponieważ umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy.

Jednym ze sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, np. pochodzącej z wiatru lub energii słonecznej. Zapewniają one nieskończone zasoby energii, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które pewnego dnia się wyczerpią. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku spalania paliw kopalnych w elektrowniach, produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł generuje bardzo mało gazów cieplarnianych
bądź jest praktycznie od nich wolna

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.